Blue & White Silk Kimono // Japanese Vintage Kimono // Altered Vintage // Silk Robe // Duster Blue & White Silk Kimono // Japanese Vintage Kimono // Altered Vintage // Silk Robe // Duster $100.45 $125.56 Light Pink Silk Kimono w/ Hand-painted Lillies // Japanese Vintage Kimono //  Altered Kimono // Silk Robe // Duster Light Pink Silk Kimono w/ Hand-painted Lillies // Japanese Vintage Kimono // Altered Kimono // Silk Robe // Duster $109.52 $136.90 Grey Silk Kimono w/ Flying Cranes & Flowers // Japanese Vintage Altered Kimono  // Silk Robe // Duster // Hand-painting/Embroidery Grey Silk Kimono w/ Flying Cranes & Flowers // Japanese Vintage Altered Kimono // Silk Robe // Duster // Hand-painting/Embroidery $103.69 $129.61 Dusty Rose Silk Kimono w/ Flowers // Japanese Vintage Kimono // Altered Vintage // Silk Robe // Duster Dusty Rose Silk Kimono w/ Flowers // Japanese Vintage Kimono // Altered Vintage // Silk Robe // Duster $116.65 $145.81 Orange Silk Floral Kimono // Japanese Vintage Kimono  // Silk Robe // Kimono Duster // Luxury House Coat Orange Silk Floral Kimono // Japanese Vintage Kimono // Silk Robe // Kimono Duster // Luxury House Coat $116.00 $145.00 Silk Cream Kimono w/ Autumn Leaves // Japanese Vintage Kimono //  Altered Kimono // Silk Robe // Duster Silk Cream Kimono w/ Autumn Leaves // Japanese Vintage Kimono // Altered Kimono // Silk Robe // Duster $103.69 $129.61 Pink Silk Kimono w/ Flowering Vines // Japanese Vintage Kimono // Altered Vintage // Silk Robe // Duster Pink Silk Kimono w/ Flowering Vines // Japanese Vintage Kimono // Altered Vintage // Silk Robe // Duster $116.65 $145.81 Light Yellow Silk Kimono w/ Cranes & Pockets  // Kimono Duster // Japanese Vintage Kimono // Altered Vintage // Silk Robe Light Yellow Silk Kimono w/ Cranes & Pockets // Kimono Duster // Japanese Vintage Kimono // Altered Vintage // Silk Robe $106.93 $133.66 Blue Silk Kimono w/ Woven Bamboos // Japanese Vintage Kimono // Altered Vintage // Silk Robe // Reversible Duster Blue Silk Kimono w/ Woven Bamboos // Japanese Vintage Kimono // Altered Vintage // Silk Robe // Reversible Duster $103.04 $128.80 Black Kimono w/ Embroidered Bird & Hand-painted Flowers // Japanese Vintage Tomesode // Altered Vintage // Robe // Duster Black Kimono w/ Embroidered Bird & Hand-painted Flowers // Japanese Vintage Tomesode // Altered Vintage // Robe // Duster $90.72 $113.41 Light Blue Silk Kimono // Japanese Vintage Kimono // Altered Kimono // Silk Robe // Duster Light Blue Silk Kimono // Japanese Vintage Kimono // Altered Kimono // Silk Robe // Duster $103.69 $129.61 Black Kimono w/ Red Chrysanthemum Flowers & Pockets // Japanese Vintage Kimono // Altered Vintage // Silk Robe // Duster Black Kimono w/ Red Chrysanthemum Flowers & Pockets // Japanese Vintage Kimono // Altered Vintage // Silk Robe // Duster $96.56 $120.70

Legal imprint